Úvod

Naša ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve, vrátane vyšetrení ultrazvukom.